V P R A Š A L N I K

  KAVO katerega dobavitelja
  oz. katero blagovno znamko strežete svojim gostom?

  DANE  Ali v lokalu točite PIVO?
  DANE


  DANE
  DANE

  DANE
  DANE
  DANE
  DANE

  DANE